Sejs-Svejbæk Lokalråd Medlemmer

Valgperiode: 1. januar 2014-31. december 2017

Sejs-Svejbæk Lokalråd 2015 Medlemmerne af Sejs-Svejbæk Lokalråd (fra venstre): Bjørk Fredslund Andersen, Helle Præsius Busk, Kirsten Kristensen, Aase I. Madsen, Eske Eskesen, Klaus Kirkegaard og (Karen Lykkegaard, udtrådt pr. 31.12.2016), erstattet af Stine Degn Schölarth

Formand Helle Præsius Busk
Brombærvej 12, Sejs
mobil 26 24 99 63
helle.busk@skolekom.dk
(kontaktperson Naturgruppen)

Næstformand Bjørk Fredslund Andersen
Enebærvej 31b, Sejs
mobil 25 14 12 58
bjorkfa@gmail.com

Kasserer Klaus Kirkegaard
Julsøvej 249, Svejbæk
tlf. 86 84 42 42
mobil 29 25 43 01
tok@fiberpost.dk

Sekretær Aase I. Madsen
Lilleøvej 78, Svejbæk
tlf. 86 84 56 58
mobil 21 69 35 58
aam@lille78.dk
(kontaktperson Klimagruppen)

Kirsten Kristensen
Hasselvej 13, Sejs
tlf. 86 84 57 52
kirsten@kptk.dk
(kontaktperson Trafik)

Eske Eskesen
Borgdalsvej 12, Sejs
tlf. 86 84 64 18
eesilke@post8.tele.dk

Stine Degn Schölarth
Enebærvej, Sejs
Mobil 40 79 60 11
stinedegnnielsen@hotmail.com

Lokalrådsmedlem Karen Lykkegaard er fratrådt.
Suppleant Ole Graaberg samt suppleant Annette Kubel er fratrådt