Resultater

Resultater siden lokalrådets etablering pr. 1. januar 2006

Sejs-Svejbæk Lokalråd har generelt
 • løbende udsendt nyhedsbreve og nyhedsmails, har orienteret via hjemmesiden og Facebook
 • deltaget i Torvedag og tændt juletræ ved Dagli’Brugsen 
 • arrangeret borgermøder, netværksmøder m.v.

Tredje lokalrådsperiode, 2014-2017

Opsummering kommer.

Anden lokalrådsperiode, 2020-2013

Opsummering kommer.

Første lokalrådsperiode, 2006-2009

Sager behandlet i perioden: 
 • Oprettet et lokalt netværk af foreninger, forretninger og institutioner
 • Cykelsti langs Borgdalsvej etableret
 • Dialog med Kurbykomitéen om Ludvigslyst
 • Udviklingsstrategiarbejde, oktober 2007, og kommuneplanarbejde, marts 2009 
 • Flytning af valgdistriktsgrænserne fra november 2009 
Arbejdsgrupperne:
 • Naturen: Vandresti-kortet over Sejs-Svejbæk, aktivering af plejeplanen ved Ludvigslyst og af lokalplanen for Havmosen, piktogrammer ved Sejs Hede, pumpestationen på Sejs Søvej, Christiansminde-fredningen, midler til etablering af Hundeskov 
 • Jernbaneoverkørsler: Overgangen ved Stoubjergvej med mange underskrifter til Trafikministeren, desværre uden resultater 
 • Trafiksikkerhed: Medvirken ved trafikal plan ved Multihuset, ensretning mv., og plan for bytorvet
 • Klima: Temaaftener om klima og energi, klimatjek af borgernes boliger 

Samarbejde med Silkeborg Kommune vedr. nærdemokratiportal, model for borgerinddragelse og Den lokale Huskeseddel. Efter lokal konkurrence fået et flittigt brugt logo.