Naturaktivitetsplads ved De Små Fisk

Det grønne partnerskab omkring naturaktivitetspladsen ved De Små Fisk har arbejdet i flere år, og den endelige projektbeskrivelse er blevet færdig i juni 2016. De første initiativer til projektet blev taget af naturgruppen tilbage i 2010.

Tovholder for projektet er næstformanden i Sejs-Svejbæk Lokalråd, Bjørk Fredslund Andersen.

Partnerskabets historik er følgende:
  • 140819 De Små Fisk, ansøgning om forprojekt
  • 1411 (november 2014) Kultur- og fritidsudvalget giver midler til opstart af for-projekt og konsulentbistand hertil
  • 1501 (januar 2015) der etableres et grønt partnerskab for De Små Fisk
  • 15/16 - der afholdes en række møder i partnerskabet, samt i en mindre arbejdsgruppe (som samler trådene mellem de større møder) 
  • 1606 (juni 2016) - her blev den endelige projektbeskrivelse færdig/offentliggjort, se linket ovenfor
  • 161103 Invitation til shelterindvielse ved De Små Fisk
  • 1612 (december 2016) - Friluftsrådet giver et tilskud på 446.900 til en række udvalgte faciliteter 
  • 1703 (marts 2017) - projektleder Bendt Nielsen samt Stine og Bjørk fra lokalrådet har fremmøde for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
  • 1703 (marts 2017) - der skal sendes en ansøgning til Silkeborg Kommunes pulje for lokalt initierede midler på et større beløb