Naturaktivitetsplads ved De Små Fisk

Det grønne partnerskab omkring naturaktivitetspladsen ved De Små Fisk har arbejdet i flere år, og den endelige projektbeskrivelse er blevet færdig i juni 2016. De første initiativer til projektet blev taget af naturgruppen tilbage i 2010. I efteråret 2017 skal der arbejdes på at få de sidste midler hjem, så projektet kan sættes i gang.

Tovholder for projektet er Stine Degn Schölarth fra Sejs-Svejbæk Lokalråd (Stine har afløst Bjørk Fredslund Andersen, som er udtrådt af lokalrådet i maj 2017)

Partnerskabets historik er følgende (nyeste øverst):