Naturaktivitetsplads ved De Små Fisk

Lokal støtte til De Små Fisk  - uddrag af nyhedsbrev for september 2017

Det er gået stærkt siden Silkeborg Kommune på byrådsmødet i juni bevilgede 2,5 mil-lioner kroner til forbedringer og fornyelse af vores smukke naturområde ved De Små Fisk. Bevillingen fra Silkeborg Kommune udløber ved udgangen af 2017, men partner-skabet bag projektet vil forsøge at få fristen forlænget til 2018.

Partnerskabet har her sidst i august holdt møde og besluttet at prøve at skaffe 50.000 kr., som der er brug for her og nu til konsulentarbejde og fondsansøgninger. Desuden skal projektbeskrivelsen justeres med de ændringer der bl.a. skal ske med kiosken, som fremover bliver en mere fleksibel løsning end den nuværende.

Flere lokale aktører, bl.a. SSIF/Multihuset og Sejs Skole, har allerede givet tilsagn om støtte, så en god del af beløbet allerede er i hus. Sejs-Svejbæk Lokalråd har desuden bevilget et mindre beløb til "vores projekt". Som privatperson har du også mulighed for at give et bidrag, som dog skal være på mindst dog 500 kr. hvis du ønsker at få dit navn med på en "sponsorplade" ved De Små Fisk. Kontakt lokalrådsmedlem Stine Degn Schölarth, tovholder for De Små Fisk-projektet, hvis du vil høre nærmere.

Det grønne partnerskab omkring naturaktivitetspladsen ved De Små Fisk har arbejdet i flere år, ogden endelige projektbeskrivelse er blevet færdig i juni 2016. De første initiativer til projektet blev taget af naturgruppen tilbage i 2010. I efteråret 2017 skal der arbejdes på at få de sidste midler hjem, så projektet kan sættes i gang.

Tovholder for projektet er Stine Degn Schölarth fra Sejs-Svejbæk Lokalråd (Stine har afløst Bjørk Fredslund Andersen, som er udtrådt af lokalrådet i maj 2017)

Partnerskabets historik er følgende (nyeste øverst):