Borgermøder

Jf. vedtægterne for Sejs-Svejbæk Lokalråd skal der afholdes et årligt borgermøde

Regnskab og budget for alle år findes under Lokalrådet > Økonomi.

Borgermøde den 15. marts 2017
Borgermøde den 9. marts 2016

Borgermøde den 4. marts 2015

Borgermøde den 19. marts 2014 (samt Fremtidsværksted den 15. november 2014)

Borgermøder 2006-2013
Lokalrådets arkiv for borgermødeindkaldelser, redegørelser mv. i Googlel Drev.