Sejs-Svejbæk Lokalråd Medlemmer

Valgperiode: 1. januar 2018-31. december 2021

Medlemmerne af Sejs-Svejbæk Lokalråd er Kasper Adelborg, Rasmus Würtz Nielsen, Stine Degn Schölarth, Anders Koed, Aase I. Madsen, Maibritt Holden Boye og Klaus Kirkegaard. Daniel Lindvig er 1. suppleant

Lokalrådet kontaktes på mail sejssvejbaek.lokal@gmail.com

Formand Kasper Adelborg
Langdalsparken 19, Svejbæk
mobil 2034 1724
kade@clin.au.dk

Næstformand Anders Koed
Langdalsvej 5, Svejbæk
Mobil 2168 5641
anders.k979@gmail.com  

Kasserer Klaus Kirkegaard
Julsøvej 249, Svejbæk
tlf. 86 84 42 42
mobil 29 25 43 01
tok@fiberpost.dk

Sekretær Aase I. Madsen
Lilleøvej 78, Svejbæk
tlf. 86 84 56 58
mobil 21 69 35 58
aam@lille78.dk
(kontaktperson Klimagruppen)

Rasmus Würtz Nielsen
Langdalsparken 34, Svejbæk
Mobil 2524 3804
rasmus@xcomm.dk
(kontaktperson Planlægningsgruppen (undervejs), De Små Fisk)

Stine Degn Schölarth
Enebærvej 40, Sejs
Mobil 40 79 60 11
sdscholarth@gmail.com
(tovholder De Små Fisk, medlem af SSIF's Visionsplangruppe)

Maibritt Holden Boye
Langdalsvej 9, Svejbæk
Mobil 2164 3905
mh.boye@gmail.com
(suppleant til SSIF's Visionsplangruppe)

Suppleant Daniel Lindvig
Sejs Søvej 83
Mobil 5194 8129
daniel.lindvig@gmail.com
(kontaktperson Naturgruppen)

Kun opgaverne vedr. trafik og tryghedsambassadør er endnu ikke placeret.