Naturaktivitetsplads ved De Små Fisk

Det grønne partnerskab omkring naturaktivitetspladsen ved De Små Fisk har arbejdet i flere år, og den endelige projektbeskrivelse er blevet færdig i juni 2016. De første initiativer til projektet blev taget af naturgruppen tilbage i 2010. Der er givet tilsagn om støtte fra både Friluftsrådet (2016) og Silkeborg Kommune (2017), men der mangler afklaring af økonomiadministration og de resterende midler, inden projektet kan sættes i gang.

Tovholder for projektet er Stine Degn Schölarth fra Sejs-Svejbæk Lokalråd (hun har i maj 2017 afløst Bjørk Fredslund Andersen), samarbejdspartner er arkitekt Bendt Nielsen

Partnerskabets historik er følgende (nyeste øverst):